Disclaimer & colofon


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We proberen de getoonde informatie zo volledig en up-to-date mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze site en de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Onze site is gemaakt door Signbyans: www.signbyans.nl. We hebben met veel plezier met haar samengewerkt.

© Copyright 2012 vakantiehuis-lodeve - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer